Ofislerde En Sık Rastlanan Kazalar

Modern ofisler basit önlemler ile engellenebilecek potansiyel tehlikelerle doludur. İş kazaları dikkatsizlik, tedbirsizlik, şakalaşma, kurallara uymama, kullanılan araç gerecin kullanımına ilişkin bilgisizlik ve kullanılan araç gerecin yapılan işe uygun olmaması gibi pek çok sebeple meydana gelebilmektedir.

İşyerinde veya iş esnasında geçirilen, iş kaybına yol açıp açmamasına ve olayın hukuken bir iş kazası niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, şiddet derecesi önemli olmamakla beraber yaralanmayla sonuçlanan tüm kazalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir.

İş kazalarının durdurulabilmesi veya azaltılabilmesi, ancak iş kazalarına sebep olan, çalışanların güvensiz hareketlerinin ve işyerlerindeki güvensiz görünen durumların yok edilmesi veya minimuma indirgenmesi ile mümkündür.

Çalışma Koşulları Ve Çalışan Uyumu Sağlanmalı

Bilindiği üzere çalışanlar, kendilerine has bedensel, mental ve zihinsel özelliklere sahiptir. Her çalışanın elinden gelen meslek, gelebileceği başarı ve uygun değer aktivite becerileri birbirinden ayrı ve sınırlıdır. Öte yandan çalışan, işletmede birçok değişken faktörlerin etkisi altında kalmaktadır; sıcaklık, nem, hava akımı, aydınlatma eşiği, gürültü eşiği, toz gibi… Bu gibi çalışma koşulları, çalışanlarda kısıtlı fiziksel ve zihinsel enerjiye sebebiyet vermekle birlikte, işlerini verimli yapabilmelerine engel olmaktadır. Çalışma süresi boyunca tüketilen enerji artış göstermekte, bunun sonucunda çalışanda bıkkınlık ve yorgunluğun başlamasına, aynı zamanda vücudumuzdaki sistemlerin baş rolü olan temel organların düzgün çalışmamasına ve zarar görmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla, çalışanda geçimsizlik, iletişim sorunu, memnuniyetsizlik, dikkat eksikliği gibi olumsuz hareket ve durumlara yol açarak işyerinde iş kazası geçirme olasılığını artırmaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alınmalı

İş kazalarını önlemenin bir diğer yolu ise, kuşkusuz tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, işyerindeki tehlike ve riskler, belirlenen talimat ve kurallar konusunda eğitim almaları ve eğitimlerin önemi konusunda yeterli bilince kavuşturulmalarıdır.

Verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, güvenli hareket etmenin şahsi yükümlülük ve çalışma şartı olduğu, işletme için, üretim için yerine getirilen her sorumluluğun emniyetli bir biçimde yapılması gerektiği mutlaka belirtilmelidir.

Güvensiz durumlara engel olma konusunda öncelikle insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokacak iş ortamlarından kaynaklanan risklerin belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler planlanır ve gerçekleştirilmektedir.

İşyerinde güvenli olmayan durumları ortadan kaldırmak, iş kazalarının önlenmesinin en etkili yoludur. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar daha kolay olmakla beraber sonuçları süreklilik gösterdiğinden daha etkilidir.

Ofislerde kazalara neden olabilecek durumları şu şekilde sıralamak mümkün;

 • Dikkatsizlik
 • Şakalaşma
 • Yetkili dışında elektrikli cihazlara ve panolara müdahale
 • Ağır yük taşınması / yanlış taşıma teknikleri
 • İSG eğitim eksikliği
 • Kaygan zemin
 • Yapılması gereken bakım ve kontrollerin yapılmaması
 • Rehberlik, talimat ve uyarı işaretlemelerinin yetersiz olması
 • Masa ve dolapların sivri köşe kısımları
 • Uygun olmayan istifleme ve ofis düzeni
 • Makine, alet ve ekipmanın amacı dışında kullanılması
 • Fiziksel risk etmenleri
 • Ergonomi eksiklikleri ve monoton çalışma düzeni
 • Psikolojik etkenler

Ofis içerisinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, yukarıda sıralanan risklerin iyileştirilme çalışmaları aslında maddi olarak fazla miktarlarda olmayan düzenlemelerle gerçekleştirilebilir.

İşverenin, çalışanlarda görülen ergonomik rahatsızlıkları önleyebilmesi için öncelikle, ofis ortamını en uygun şekilde tasarlaması, yapılacak iş ve faaliyetler için en uygun araç ve ekipmanları seçmesi ve bunları çalışanlara sunması gerekmektedir.

Ergonomik Çalışma Ortamı İş Verimliliğini Artıyor

Yapılan araştırma sonuçları, ergonomik olarak tasarlanmış çalışma ortamında çalışanların kendilerini daha rahat hissettiğini, aksi durumlarda ise verim ve motivasyonlarının düştüğünü göstermiştir.  Ofislerde yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması, fiziksel ve ruhsal hastalıkların yok edilmesi, verimin ve heyecanın artması, çalışanın işyerine olan güveninin artması, çalışanlar arasındaki ilişkilerin pozitif olması gibi durumlar öncelikle çalışma alanında yapılacak  iyileştirmeler ile mümkün olacaktır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, çalışanlara İSG açısından ergonomik, rahat ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması durumunda iş kazaları ve özellikle meslek hastalıklarının gerçekleşme olasılığı da minimum düzeye indirilmiş olacaktır.