Lojistik Sektöründe En Sık Rastlanan İş Kazaları

Taşımacılık ve lojistik yönetiminde kaza, hasar ve kayıplar üreticiden, tüketiciye, göndericiden ürünün alıcısına kadar oluşan tüm süreçlerde meydana gelebilmektedir.

Lojistik; bir ürün veya kaynağın başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar, akış ve depolanma süreçlerinin, planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Nakliye, depolama, paketleme ve sevkiyat lojistik hizmetlerin alanları olarak sayılmaktadır.

Lojistik faaliyetleri, bilgi ve teknolojinin yanı sıra eğitimli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Geleneksel üretim modellerinin bırakılıp daha karmaşık modellerin uygulanması ile birlikte iş kazaları ve iş kazalarından kaynaklanan iş gücü kaybının artığı, çalışanların performanslarında düşüşler olduğu gözlemlenmektedir. Dünya üzerinde endüstride kullanılan yanlış uygulamalar ve çalışanların iş güvenliği kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle her yıl binlerce insan hayatını kaybetmekte, yüz binlerce kişi yaralanmakta, aileler, toplum ve işyerleri yüksek maliyetlerle karşılaşılmaktadır. Bazı iş kazaları yalnızca maliyet doğurmakla kalmayıp, ciddi toplumsal sorunlara da yol açabilmektedir. Doğal olarak da insan emeğinin yoğun olarak yaşandığı lojistik sektörünün bütün birimlerinde mutlaka iş ve işçi sağlığına önem verilmesi gerekmektedir.

Lojistik sektöründe yaşanan ölümlü iş kazalarının dağılımı:

İlk sırada trafik kazaları geliyor

Taşımacılık ve lojistik yönetiminde kaza, hasar ve kayıplar üreticiden, tüketiciye, göndericiden ürünün alıcısına kadar oluşan tüm süreçlerde meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte istatistiklere göre, trafik kazaları lojistik sektöründeki iş kazaları arasında ilk sırada yer almaktadır.

Trafik kazalarının sebepleri şöyle sıralanmaktadır:

 • Tecrübesiz sürücüler
 • Sürücülerin yasal çalışma saatlerinden daha fazla çalıştırılması
 • Zaman baskısı
 • Düzensiz çalışma saatleri
 • Bakımı yapılmayan araçlar
 • Lastik / zincir gibi yürüten aksamın yetersiz kontrolü

Depolar, dağıtım merkezleri ve taşıma türleri arasındaki geçişler yani aktarmalar / transferler riskin yükseldiği bölgelerdir. Yöneticilerin risk olarak gördükleri süreçleri iyi değerlendirmesi ve yönetmesi gerekir. Bu, sadece maliyetlerin kontrolü ve yönetimi açısından değil can güvenliği, çevre güvenliği ve yasal çerçeve açısından da bir zorunluluktur. Dolayısıyla işletmelerin tümünde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın yakından takip edilme ve harfiyen uyulması gerekmektedir.

Depolardaki Kazalarda İstifleme Hataları Önemli

Depolarda / aktarmalarda yaşanan ölümlü iş kazalarının dağılımı;

Lojistik sektörünün önemli çalışma alanlarından olan depolarda da olası iş kazalarının önlemesi adına, çalışanların ve yöneticilerin eğitilmesi, şirketlerin iş güvenliğine verdiği önemin vurgulanması önem taşımaktadır. Depolardaki iş kazalarının büyük bir bölümünün kullanılan istifleme ekipmanındaki hatalara bağlı olarak yaşandığı görülmektedir. Lojistikte depolama alanları içerisinde oluşan iş kazalarının büyük bir bölümünün sebebidir.

Yapılan yanlış uygulamalar ise şöyle sıralanmaktadır.

 • İstifleme ekipmanının yetkisiz kişiler tarafından kullanılması
 • İstifleme ekipmanının amacı dışında kullanılması
 • Forklift gibi araçların üzerinde yolcu taşınması
 • İstifleme araçlarının hızlı kullanımı
 • Yaya ve araç yollarının ayrılmamış olması;
 • Dikkatsizlik

Depolardaki kazaların birçoğu 3 gün ve üzeri iş kayıplı kazalar olarak kayıtlara geçmektedir. Sektörel olarak  yaşanan kaza sayısının azaltılabilmesi için iş güvenliği çalışmalarının yapılan asıl işin ayrılmaz bir parçası olduğu yönetimin her kademesinde ve çalışanlar tarafından kabul edilmesi ve buna göre hareket edilmesi son derece önemlidir. Bu amaçla işletmelerde faaliyet gösteren iş güvenliği uzmanlarının yönlendirme ve önerileri dikkatle dinlenmeli ve sürekli daha güvenli bir çalışma ortamı için neler yapılabileceği düşünülmelidir.