İlk Yardım Çantasında Neler Bulunması Gerekir?

İlk Yardım Çantasında Neler Bulunması Gerekir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar ilk yardım olarak tanımlanmaktadır.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları: Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta / yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır.

İş yerlerinde İlk Yardım Kim Tarafından Yapılır?

İş yerleri özelinde değerlendirmek gerekirse, ilk yardıma ihtiyaç duyulan durumların başında elbette iş kazaları gelmektedir. İş yerlerinde olası kaza durumunda ilk müdahale ilk yardımcılar tarafından yapılır. Her iş yerinde çalışan sayısına ve iş yerinin tehlike sınıfına göre ilk yardımcı sayısı belirlenir. Belirlenen ilk yardımcılar eğer vardiyalı bir çalışma söz konusuysa vardiyalara göre eşit paylaşım yapılarak görevlendirilir. Kaza oluşması durumunda kazazedeye ilk yardım çantalarından faydalanarak ilk yardımcılar tarafından müdahale edilmektedir. Bu nedenle kan yoluyla bulaşacak hastalıklar nedeniyle ilk yardımcıların mutlaka aşılanmış olması gerekmektedir.

İlk Yardımın Vazgeçilmez Unsuru; İlk Yardım Çantası

Küçük kazalar ve yaralanmalarla başa çıkabilmek için evlerde, iş yerlerinde, ofislerde, arabalarda iyi hazırlanmış bir ilk yardım çantasına sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Bu denli önemli olan bu malzemenin içeriğinden saklanma koşullarına, boyutlarından malzemelerin değişim zamanına kadar birçok noktaya dikkat etmek gerekmektedir.

İlk yardım çantasının sürekli olarak kilitli tutulması ve çocukların ulaşamayacağı serin, kuru bir yerde saklanması son derece önemlidir. Bunun yanında direkt ısı kaynaklarından uzak tutulması gerekmektedir.

İş yerlerinde kullanılan ilk yardım çantası sayısı ise iş yerinin büyüklüğüne göre belirlenmeli ve kolay erişilecek noktalara yerleştirilmelidir. Ayrıca ilk yardım çantasının nerede olduğu da herkes tarafından bilinmelidir.

İlk yardım çantasının içinde bulunan malzemelerin de düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli güncellemelerin, değişimlerinin yapılması da bir diğer önemli noktayı oluşturmaktadır. Kullanılan malzemelerin sayılarını, yeniden tamamlamak ve yerine koymak gerekmektedir. Son kullanma tarihleri kontrol edilmeli, kullanma süresi dolan ve tüketilen malzemeler kontrol edilip yenilenmeli ve temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir. Bu görev ilk yardımcılar tarafından takip edilir. İş yerinde bu konudaki denetimler diğer sağlık personeli tarafından yapılır. Böyle bir görevli yoksa da denetim görevi iş yeri hekimi tarafından gerçekleştirilir.

İlk Yardım Çantasının İçeriğinde Neler Olmalı?

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş yerlerinde bulunması gereken ilk yardım çantası içeriği ev, araç, iş yeri gereksinimleri düşünülerek hazırlanmıştır.

İş yerlerinde kullanılan ilk yardım çantası sayısı işyerinin büyüklüğüne göre belirlenmeli ve kolay erişilecek noktalara yerleştirilmelidir. Ayrıca ilk yardım çantasının nerede olduğu da herkes tarafından bilinmelidir.

Temel olarak ilk yardım çantasında bulunması gerekenler şöyle sıralanmaktadır:

1. Dijital Ateş Ölçer                          1 Adet

2. Küçük Boy Sargı Bezi.                 3 Adet

3. Soğuk Kompres                            1 Adet

4. Yanık Örtüsü                                 1 Adet

5. Büyük Boy Sargı Bezi                 3 Adet

6. Üçgen Sargı Bezi                          3 Adet

7. Steril Gaz Kompres                     1 Adet

8. Flaster 2.5 Cm X 5 M                  1 Adet  

9. Antiseptik Solüsyon                   1 Adet

10. Metal Makas                              1 Adet

11. Çengelli İğne                              12 Adet                          

12. Tekstil Turnike                          1 Adet

13. Plastik Bandaj                           1 Adet

14. Üst Koruma Örtüsü                  3 Adet

15. Tıbbi Atık Poşeti                        2 Adet

16. Yara Bandı                                   10 Adet

17. El Feneri Pilli                               1 Adet

18. Tıbbi Medikal Eldiven               2 Çift

19. Suni Solunum Maskesi.            1 Adet

20. Plastik Düdük                             1 Adet

21. Elastik Sargı Bezi                       1 Adet            

22. Kara Kalem                                  1 Adet

23. Detaylı İlk Yardım Kılavuzu.    1 Adet

İlk Yardım Çantasındaki Malzemeler Hangi Amaçla Kullanılır?

Büyük sargı bezi: Yara üzerine konulan pansuman malzemelerinin yerinde tutulmasında kullanılır. Ayrıca kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de büyük sargı bezinden yararlanılır. Bunlardan başka yarayı dış etkilerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılmaktadır.

Üçgen sargı: Yaralı organı sarmak amacıyla kullanılmaktadır.

Steril gazlı bez: Yaralarda pansuman malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ancak steril gazlı bezi kullanırken, ambalajından çıkarma sırasında yaraya gelecek yüzeyine el sürülmemesine çok dikkat edilmelidir.

Hidrofil pamuk: Yara üzerine pansuman malzemesi olarak steril gazlı bezin üstünü ve kırıklarda tespit malzemelerinin altını beslemede kullanılmaktadır.

Plaster: Yara üzerine konulan pansuman malzemesinin yerinde tutulmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Yara bandı: Küçük yaraların üstünü kapatmak ve yarayı dış etkenlerden korumada yararlanılmaktadır.

Turnike: Kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının durdurulmasında kullanılmaktadır.

Çengelli iğne: Yara veya kırıklar için kullanılan bezin tutturulmasında çengelli iğneden yararlanılmaktadır.

Makas: Sargı ve pansuman malzemelerinin kesilmesinde kullanılmak amacıyla ilk yardım çantasında makas da yer almalıdır.

Alüminyum yanık örtüsü: Trafik ve iş kazalarında şoka giren (üşüyen) yaralının vücut ısısını sabit tutmak amacıyla üstünü örtmek için, yanıklarda, yaralıyı dış etkenlerden korumak için kullanılmaktadır. Alüminyum yanık örtüleri tek kullanımlıktır. Bu nedenle kullanıldıktan sonra ilk yardım çantasına yenisi konulmalıdır.

Buz torbası: Yaralı veya hastanın ateşi varsa, ateşini düşürmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda vücudun herhangi zedelenen ya da bir yere çarpılan bir bölgesinin şişliğini indirmek için de buz torbasından yararlanılmaktadır.

Vücut termometresi: Vücut termometreleri insan vücudundan sıcaklık ölçmede kullanılan aygıtlardır. Termometreler civalı termometre, dijital temaslı termometreler ve dijital temassız termometreler şeklinde olabilir. Bunlardan temassız dijital termometreler ve dijital termometreler oldukça kullanışlıdır.

Tıbbi eldiven: İlk yardım sırasında müdahale edilmeden önce mutlaka tıbbi eldiven giyilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çantanın içinde mutlaka tıbbi eldiven bulunmalı ve kullanıma bağla olarak da yenilenmelidir.