Hepatit A Nedir?

Hepatit A Nedir?

 

Hepatit A hastalığı özellikle toplumsal ve  kişisel hijyen imkanlarının iyi olmadığı geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde oldukça sık olarak görülen önemli bir sağlık sorunu. Salgın sarılık ve salgın hepatit hastalığı, Hepatit A virüsünden kaynaklanmaktadır. Bilinen en eski hastalıklardan biri olan Hepatit A, çoğu zaman kendi kendini sınırlamakla birlikte nadiren fulminan hepatit denilen ve ölümle sonuçlanan karaciğer enfeksiyonuna neden olmaktadır. Enfeksiyon sonucunda ölüm oranı çok düşük de olsa yaş ilerledikçe bu oranın arttığı görülmektedir. Akut Hepatit A’nın neden olduğu iş gücü ve ekonomik kayıplar bir diğer önemli noktayı oluşturmaktadır. İyileşme süresinin yetişkinlerde  6 aya kadar uzayabilmesi nedeniyle küçümsenmeyecek oranda ekonomik kayıplar ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte Hepatit A’nın aşı ile önlenebilir bir hastalık olduğunun unutulmaması ve bu doğrultuda risk grubunda yer alan kişilerin aşılanması gerekmektedir.

En önemli enfeksiyon kaynağı insanlardır. Ancak, hayvanlar da geçirdikleri enfeksiyon sonucu antikor geliştirebilmekte ve enfeksiyon kaynağı olabilmektedir.  Hepatit A virüsü için en önemli bulaş yolu su ve gıdalar olmakla birlikte, kişiden kişiye direkt veya indirekt temas, parenteral yol, prenatal yol, korunmasız cinsel ilişki, tükürük veya boğaz ve burun akıntılarına maruz kalma olarak sıralanmaktadır.

Hepatit A'nın belirtileri nelerdir?

Kuluçka süresi ortalama 4 haftadır. Belirtisiz form, subklinik form ve klinik form şeklinde 3 klinik formda görülmektedir. Semptomları halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, sarılık, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, ishal veya kabızlık, miyalji, artralji, kaşıntı, hepatomegali ve splenomegali olarak sıralanmaktadır. Semptomlar yaşla paralel artış göstermektedir.

Hepatit A enfeksiyonu genellikle kendiliğinden iyileşmekte ve kronikleşme gözlenmemektedir. Klinik iyileşme 1-8 haftada gerçekleşmekle birlikte kan değerlerinin normale dönmesi ve doku iyileşmesi daha uzun zaman almaktadır.

Nadiren ilerleyici hepatit, kolestaz, üst gastrointestinal kanama, akut böbrek yetmezliği, akut pankreatit ve diyabet gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Komplikasyonsuz hastalarda genelde hastaneye yatırılma gereği duyulmamaktadır. Bu durumda hastaların aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınması, yağlı yiyecek ve içeceklerden uzak durması önerilmektedir. Komplikasyon gelişen  hastalar ise hastaneye yatırılarak takip edilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda destek tedavisi  de uygulanabilmektedir.

Hepatit A'nın korunma yöntemleri nelerdir?

Korunma yöntemleri bulaş yollarının engellenmesi, alt yapı yetersizliğinin giderilmesi, hijyenik yaşam kurallarına uyulması, el yıkama alışkanlığının kazandırılması, gıda işlerinde çalışanların kontrolü, aşı uygulaması ve pasif bağışıklama olarak sıralanmaktadır. Hepatit A aşısı 2012 Kasım ayından bu yana çocukluk çağında rutin aşılar programına eklenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Hepatit A aşısının yapılması önerilen gruplar:

  • Hepatit A açısından riskli bölgelerde yaşayan yetişkinler,
  • Gelişmekte olan ülkelere seyahat edecekler,
  • Kronik karaciğer hastalığı olanlar,
  • Hemofili hastaları,
  • Uyuşturucu kullananlar,
  • Zihinsel özürlüler,
  • Kanalizasyon işçileri,
  • Homoseksüeller.

 

Dr. Burcu Doğanç - Euro Line Sağlık Hizmetleri