Günlük Hayatımızda Elektromanyetik Alana Maruziyet

Günlük Hayatımızda Elektromanyetik Alana Maruziyet

Elektromanyetik alan, elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgalar da elektrik alan ve manyetik alan bileşiminden oluşarak ışık hızında hareket eder.

Günümüzde, elektromanyetik alan maruziyeti teknolojik büyüme ve gelişmelere bağlı olarak birçok kaynaktan oluşabilir. Elektrikli cihazların yanında uzun süre kalmakla, cep telefonu kullanırken, yüksek gerilim hattının altından geçerken ya da iş yerlerinin, evlerin yakınında bulunan baz istasyonu tarafından farkına varmadan manyetik alanla etkileşim halinde bulunup elektromanyetik kirliliğe maruz kalınabilir. Elektromanyetik kirlilik, birçok ülkede hızla gelişen ve büyüyen teknoloji ile birlikte yaşam alanlarında giderek artan elektromanyetik dalgaların önemini belirtmek için kullanılır.

Özellikle Türkiye’de, cep telefonu kaynaklı elektromanyetik kirlilik birikimi, Avrupa’ya göre daha yüksektir. Elektromanyetik maruziyetinde; çocuklar, yaşlılar, hastalar, yetişkin ve sağlıklı insanlara göre daha fazla risk altındadır.

Elektromanyetik Alanın İnsan Sağlığına Etkileri

Elektromanyetik alanlar, insan organizmasında önemli ölçüde karışıklığa neden olmakta, vücudun molekül ve atom dengeleri ile biyokimyasal işlevler etkilenmekte ve elektriksel dolaşımı zarar görmektedir.

Bir insanın sinir sistemi uzunluğu 500 bin km olan 25 milyar sinir hücresi ile dev bir elektriksel donanıma sahip çok büyük bir elektronik sistemdir. Elektrik alanlarının, dışardan bu duyarlı sistemi etkilemesi durumunda vücudun doğal elektriksel dolaşımı zarar görebilir, buna bağlı olarak kalp dolaşım sistemi ve sinir sisteminde bozukluklar oluşabilmektedir.

Elektromanyetik Alan Etkilerinden Uzaklaşmanın Yolları

Elektromanyetik alanlardan tamamıyla korunmak pek mümkün değildir. Örneğin; uyduların Dünya’ya gönderdikleri elektromanyetik dalgalardan baz istasyonlarına, evlerdeki elektrik tesisatına ve cep telefonlarına kadar yaşamın her anında bu kirliliğe maruz kalınmaktadır.

Özellikle kişisel olarak alınacak önlemlerle maruziyetleri minimuma indirmek mümkün;

• Uzun süre cep telefonu görüşmeleri yapılmamalı ve mümkün olduğunca kulaklık kullanılmalıdır.

• İş güvenliği anlamında elektromanyetik alanlara yoğun veya sürekli biçimde maruz kalınması durumunda uygun kişisel koruyucu donanımlar (KKD; kulaklık, gözlük vs.) kullanılmalıdır.

• Ev ve işyerlerinde kullanılan elektrikli cihazların standartlara uygun olanları tercih edilmelidir.

• Evde uzun zaman geçirilen mutfak, oturma odası gibi alanlarda mümkün olduğunca az elektrikli cihaz bulundurulmalı ve kullanılmadığında tamamen kapatılmalıdır.

• Bilgisayar ekranlarından 45-60 cm uzakta olmalı, TV’den de en az 2m. uzağa oturulmalıdır.

Elektromanyetik Alan Ölçümü ve Maruziyet Sınır Değerleri

Elektromanyetik kirliliği kontrol ve yönetimi için uygulanabilir ve olabildiğince alt seviyelerde sınır değerler belirlenmelidir. Elektromanyetik alan şiddeti ölçüm sonuçları ICNIRP (İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu)’nın belirttiği sınır değerlerle kıyaslanmalıdır.

ICNIRP Maruziyet Limit Değerleri: (0 Hz – 300 GHz)

Description: C:\Users\hp\Desktop\5.png

Türkiye’deki Maruziyet Limitleri:

Description: C:\Users\hp\Desktop\3.png

Cep Telefonu Ölçüm Sonuçları:

Cep telefonlarının meydana getirdiği elektromanyetik alan değerleri ölçülmüş olup ortalama 0,41 V/m olmak üzere 14V/m mertebelerine kadar alan değerleri kaydedilmiştir.

Bazı Elektrikli Ev Aletleri Ölçüm Sonuçları:

Elektrikli Cihaz

Elektrik Alan Şiddeti (V/m)

Ütü

120

Buzdolabı

120

Tost Makinesi

80

Saç Kurutma Makinesi

80

Televizyon

60

Kahve Makinesi

60

Elektrikli Süpürge

50

Fırın

8

Ampul

5

Description: C:\Users\hp\Desktop\1.pngDescription: C:\Users\hp\Desktop\2.png

Description: C:\Users\hp\Desktop\3.png

Description: C:\Users\hp\Desktop\4.png

Elektromanyetik kirliliği en alt seviyede tutabilmek için elektromanyetik alan maruziyetine ilişkin yönetmelikleri gözden geçirmek gerekir. Oluşturulacak yeni yönetmeliklerde, sınır değerler ve diğer düzenlemelerle belirlenmelidir.

Türkiye’de elektromanyetik kirlilik ile ilgili usul ve esaslar; 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘10kHz.-60GHz. Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’’ hukuki dayanak oluşturmaktadır.