Euro-Line Hizmet İçi Eğitim Toplantıları Sürüyor:

 

Euro-Line hizmet içi eğitim toplantılarına  geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. “Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi” başlığında, İzmir ve İstanbul olmak üzere iki bölgede gerçekleştirilen eğitim, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu eğiticileri Dr, Bülent Aslanhan ve Dr. Arif Müezzinoğlu tarafından verildi.

 

Halen meslek hastalıklarının yaklaşık yüzde 35´ini ve işe bağlı sağlık harcamalarının yüzde 40’ tan fazlasını kas iskelet sistemi hastalıkları oluşturuyor. Bununla birlikte kolaylıkla alınabilecek önlemler ile çalışan sağlığını en hızlı iyileştirebilecek alanların başında yer alıyor. Euro-Line gerçekleştirdiği “Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi” başlıklı eğitim toplantısıyla bu konuya verdiği önemi de ortaya koydu. Bu toplantıyla birlikte, 2018 yılının stratejik hedeflerinden olan iş sağlığı çalışmalarının geliştirilmesi yönünde ana adımlardan biri olan “Ergonomik Risk Analizi” çalışmalarının da temeli de atılmış oldu.

 

Konu tüm yönleriyle ele alındı

 

Euro-Line’ın Türkiye geneline yayılmış şubelerinde görev yapan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve  diğer sağlık personeli, NİOSH (Amerikan–National Institute of Safety and Health) yük kaldırma/taşıma endeksi, ofis ergonomisi, hızlı maruziyet değerlendirme (HMD) ve TIE (Total Industrial Engineering) LMM hareketli işlerde risk analizi konuları ele alındı.