Erişkin Bağışıklaması (Aşılama)

 

Enfeksiyon hastalığına neden olabilen bir mikroorganizmanın hastalık oluşturma etkisinin geçici ya da kalıcı olarak engellenmesi bağışıklama olarak tanımlanmaktadır.

Bağışıklık sisteminin önemli görevlerinden birisi dışarıdan vücuda giren mikroorganizmaların hastalık oluşturmalarını önlemeye çalışmaktır. Ancak bağışıklık sistemi bunu her zaman sağlayamamakta ve sonuçta hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.

Enfeksiyon hastalıkları insan hayatını tehdit edebilen türden ciddi sonuçlara yol açan hastalıklar oldukları için bu noktada bağışıklamanın değeri ortaya çıkmaktadır. Gün geçtikçe önemi daha da artan bağışıklama; doğum ile başlayıp, ölünceye kadar bütün yaşam boyunca devam etmesi gereken belli başlı sağlık önlemlerinden biridir.

Yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerdeki 65 yaş üzeri ölümlerin çoğunun grip enfeksiyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlı erişkinlere ve gebelere grip aşısı uygulandığında ölüm sayısının azaldığı görülmüştür.

Grip aşısı 6 aylıktan büyük, bebeklik döneminden itibaren her yaşta yapılması önerilen bir aşıdır. Uygulama için en uygun zaman Ekim-Kasım aylarıdır.

 

Erişkin Yaş Grubunda Sürdürülmesi Gereken Aşılar Özetle Şunlardır;

Erişkin Tip Tetanoz Aşısı: Daha önce aşılanma durumu kayıtlı olmayan tüm erişkinlerin 3 doz erişkin tip difteri-tetanoz (Td) aşısı ile aşılanarak primer aşılamalarının tamamlanması gerekmektedir. Primer aşı serisi tamamlanan tüm yetişkinlere 10 yılda bir Td aşısı uygulanmalıdır.

Doğurganlık Çağı Kadın / Gebe Aşılamaları: Gebelikte tetanoz aşısıyla aşılanmak bebekte ölümcül olan yeni doğan tetanozuna karşı korunmak için önemlidir. Bu nedenle çocukluk çağında aşılanmamış, aşılanma durumu bilinmeyen, eksik aşılanmış veya tam aşılanmış ancak son 10 yıl içerisinde pekiştirme dozu almamış olan tüm gebelere Td aşısı önerilir. Hiç aşılanmamış gebelerin 4 hafta arayla en az iki doz Td aşısı almaları sağlanmalıdır. İkinci doz doğumdan en az iki hafta önce tamamlanmalıdır.

Kızamık – Kızamıkçık – Kabakulak – Suçiçeği Aşısı: Daha önce söz konusu hastalıklar geçirilmemiş ya da bunlara karşı aşı yapılmamışsa erişkin yaş grubunda bir ya da iki doz aşı yapılarak bağışıklık sağlanır. Bu aşılar canlı virüs aşıları olduklarından hamilelikte ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda uygulanmamalıdır.

Zona Aşısı: 50 yaşından sonra iki doz olarak yapılır. Canlı virüs aşısıdır ve hamile ya da bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere uygulanmaz.

Pnömokok Aşısı: 65 yaş sonrasında herkese, kronik hastalığı ya da bağışık sistemi baskılayan hastalığı olan kişilere yaşa bakılmaksızın erişkin her yaşta uygulanır.

Hepatit B Aşısı: Daha önce hepatit B geçirilmemiş ya da buna karşı aşı yapılmamışsa erişkin yaş grubunda 3 doz aşı ile bağışıklık sağlanır.

Hepatit A Aşısı: Daha önce hepatit A geçirilmemiş ya da buna karşı aşı yapılmamışsa erişkin yaş grubunda 2 doz aşı ile bağışıklık sağlanır.

 

GRİP (İnfluenza)

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmektedir. Aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir.

Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayan kişiler ise Mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürmektedir.

Grip Aşısını Mutlaka Yaptırması Gereken Risk Grupları

• Kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlar,

• Yaşı 65’den büyük olanlar,

• Kronik metabolik hastalığı olanlar,

• Bakım ve huzurevlerinde kalanlar ve buralarda bakım verenler,

• Sağlık çalışanları,

• İnfluenza sezonunda gebeliğin 2 ve 3 trimesterinde olanlar.