Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Günü

 

İş sağlığı ve güvenliği, Uluslararası Çalışma Örgütü için kurulduğu yıldan (1919) bu yana, misyonunun odak noktasında bulunmaktadır. Çalışma yaşamında karşılaşılan riskler ve tehlikelerin bertaraf edilmesi, çalışanların, işletmelerin ve hatta endüstriyel kazalardan toplumların korunması amacıyla bir dizi sözleşme (12) ve tavsiye kararı (15) kabul edilmiştir.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre; her yıl yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 300 milyon ölümcül olmayan kaza meydana gelmektedir. Ancak bu tahminler, sorunun büyüklüğünü, iş kazalarının ve hastalıklarının işçiler, aileler ve ekonomiler üzerindeki gerçek etkisini tam olarak yansıtmamaktadır. İşle ilgili kazaların, yaralanmaların ve hastalıkların boyut ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve güvenli ve sağlıklı işyeri için etkili politika ve stratejilerin altını çizmek için daha iyi ulusal veriler gereklidir.

 

 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün amacı nedir?

 

2001 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 28 Nisan'ı " Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü " ilan etmiş ve 2003 yılı itibariyle hem bir anma günü hem de bir kutlama günü olarak kampanyalarını sürdürmeye başlamıştır.

 

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün ve bu gün kapsamındaki etkinliklerin amacı, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunların büyüklüğüne ve işle ilgili ölüm ve yaralanma sayısını azaltmaya yardımcı olabilecek bir güvenlik ve sağlık kültürüne dikkat çekmektir. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, dünyanın birçok yerinde ulusal makamlar, sendikalar işveren örgütleri, güvenlik ve sağlık uygulayıcılarının etkinlikler düzenlediği uluslararası bir bilinçlendirme kampanyasıdır. Her yıl bir tema işlenmektedir.

 

 

Peki İLO Neden 28 Nisan’ı Seçmiştir?

 

İş sağlığı ve güvenliğine dair ilk olay ve kararların ortak noktası, 28 Nisan tarihine rastlamalarıdır. Bu sebeple de ILO tarafından 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak kabul edilmiştir.

 

 

Bu olaylardan bazıları;

 

         28 Nisan, 1914 tarihinde ilk defa Kanada’da iş kazalarında işveren sorumluluğu olduğuna vurgu yapan bir hukuki kararın verilmiş olması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği açısından önem teşkil etmektedir.

         1984'te Kanada Kamu Çalışanları Sendikası inisiyatifiyle 28 Nisan, sendika bazında yas günü olarak hayata geçirilmiştir. 1 yıl sonra Kanada Sendikalar Konfederasyonu 28 Nisan'ı tek taraflı  olarak "Ulusal Yas Günü" ilan etmiştir.

         Kanada sendikalarının 7 defa yas ve anma günü etkinlikleri düzenlemesinden sonra, 1991'de Kanada devleti 28 Nisan'ı “Resmi Yas Günü” ilan etmiştir.

         1989'da ABD'de, 1992'de İngiltere'de 28 Nisan resmi yas günü ilan edilmiştir.

         28 Nisan sendikal hareket tarafından 1996 yılından bu yana dünya çapında İş Kazalarında Hayatını Kaybetmiş ve Yaralanmış İşçileri Anma Uluslararası Günü’dür.

         28 Nisan 2013 tarihi itibariyle dünyada 30’u aşkın ülkede resmi olarak "Anma ve Yas Günü" kabul edilmiştir.

 

Ülkemizde 28 Nisan

 

Ülkemizde, özellikle işçi sendikaları Uluslararası Çalışma Örgütü’nü bir işveren örgütü olarak gördükleri için ve 28 Nisan günü sendikaların 1 Mayıs hazırlıklarına denk geldiği için Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günü etkin olarak kutlanmamaktadır. 

 

28 Nisan ülkemizde 2015 yılında ilk kez Ankara'da bir günlük toplantıyla kutlanmıştır. Yapılan toplantıda, madencilik ve inşaat sektörleri başta olmak üzere Türkiye’de önleyici bir güvenlik ve sağlık kültürü oluşturmanın yolları tartışılmış, önleyici bir İSG kültürü oluşturulmasının önemi ve risk değerlendirmelerine sürekli dikkat edilmesinin kritik rolü özellikle vurgulanmıştır.

 

2018 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Teması

 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasını hedefleyerek her yıl farklı bir konu ile kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün 2018 yılında dikkat çekmek istediği konu genç işçilerin güvenliğini ve sağlığını geliştirmek ve çocuk işçiliğini sona erdirmek oldu. Yürütülen bu kampanya, 2030 yılına kadar tüm çalışanlar için güvenli çalışma ortamının sağlanmasını ve 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdirme hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

 

Çocuk ve genç işçilerin; fiziksel ve psikolojik gelişim aşamaları, iş deneyimlerinin eksikliği ve eğitim eksiklikleri, işle ilgili tehlikelerin farkındalığının olmaması ve genç işçilerin tehlikeli çalışma koşullarına sahip görevler veya işleri kabul etmelerine neden olabilecek pazarlık gücünün eksikliği gibi birçok faktör İSG risklerini artırmaktadır. Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve genç işçilerin güvenlik ve sağlığının iyileştirilmesi, mesleki eğitimlerine önem verilmesi, gelecekte sağlıklı ve donanımlı, üretken, vasıflı bireylerin çalışma hayatında yer alması iş kazalarının azalmasını sağlayacaktır.