Covıd-19 Sürecinde Dezenfeksiyon Ve Maske Kullanmanın Önemi

Covıd-19 Sürecinde Dezenfeksiyon Ve Maske Kullanmanın Önemi

Covid-19 Pandemisi mart ayından bu yana tüm dünya için ciddi bir tehlike arz etmeye devam ediyor. Ülkemizde de Mart ayı itibariyle tüm yaşamımızı ciddi şekilde etkileyen bu hastalık nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim kurulunun tavsiyeleri dahilinde bakanlık tarafından ciddi tedbirler alındı ve alınmaya da devam ediyor.

Ancak son günlerde  vakaların azalması ile başlayan normale dönüş sürecinde gördük ki birçok vatandaşımız hastalığın yok olduğu gibi bir düşünceye kapılarak uyulması gereken kurallara bilerek ya da bilmeyerek uymamaktadır. Öncelikle dezenfeksiyon ve etkin maske kullanımı konusunun Covid-19 ile mücadelede ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek gerekmektedir. Pandemi tüm dünya için bir sorun olmaktan çıkıncaya kadar bu önlemelere uymak ve kuralları tam olarak uygulamak hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için hayati önem taşımaktadır.

Bu süreçte birçok tanım hayatımıza girdi, dezenfeksiyon, dezenfektan, sanitasyon vs gibi tanımların ne anlama geldiğini ve önemine bir kez daha değinmek istedik.

Dezenfeksiyon Nedir?

Mikroorganizmalar hemen hemen her yerde kendilerine yaşam alanı bulur. Bu yaşam alanı yalnızca toprak, hava ya da su değil; aynı zamanda insan vücudu da olabilir. Sağlık açısından oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilme riski de taşıyan mikroorganizmalardan arınabilmek dezenfeksiyon ile mümkündür. Dezenfeksiyon, hastalık yapma ihtimali olan mikropların mevcut ortamdan tamamen uzaklaştırılması ve ortadan kaldırılma işlemidir.

Dezenfeksiyon işlemi iki şekilde gerçekleştirilir. Biri ısı yöntemi ile dezenfeksiyon diğeri ise yüksek düzeyli dezenfeksiyondur. Isı yöntemi ile yapılan dezenfekte işlemi miktoorganizmaların tamamen ortadan kaldırılmasını hedefler. Bu doğrultuda ısı, basınç ve mikroorganizmanın ısıya ne kadar dayanıklı olduğu gibi etkenler mevcuttur. Yüksek düzeyli dezenfeksiyon ise çok uzun bir süre içinde yapılır. Genellikle, dezenfeksiyon işlemleri sırasında kimyasal maddeler kullanılır. (Çamaşır suyu, 100/70 üstü alkol içeren maddeler)

Sanitasyon Nedir?

Yunanca ‘da sağlık anlamına gelen “sanitas”tan gelen sanitasyon, hijyen için gerekli olan koşulların sağlanması ve korunması anlamını taşımaktadır. Bu koşullar insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve tekrar kazanılması için gerekli olan koşullardır. Sanitasyon daha çok gıda alanında yaygındır. Gıda alanında sanitasyon üretimin hijyenik olması, üretim aşamasında sağlık koşullarının yaratılması ve tüm bu gerekliliklerin devam ettirilmesi anlamına gelmektedir.

Sanitasyon işlemleri, üretim sürecinde tamamen hijyen kurallarına uygun olarak mikroorganizmaların mevcut ortamdan uzaklaştırılması demektir.

Hijyen, sanitasyondan farklı olarak sağlıkla ilgili kuralları koyar. Yani, bir ortamın ya da bir eşyanın hijyenik olmasının ölçütü olan kuralların toplamını göstermektedir.

İşyerlerinde ortak kullanılan ekipmanları mutlaka dezenfekte edin

Özellikle evden daha çok vakit geçirilen iş yerlerinde sağlık koşullarına uygun ortamların sağlanması zorunluluğu her tesisin ihtiyaç duyduğu bir durumdur. Bu nedenle kişisel olarak çalıştığımız ekipmanlarımızı, ofis ortamında klavye, mause, delgeç gibi, üretim alanında ise ortak kullanılan ekipmanları her kullanımdan önce  dezenfekte edilmeli. Eller de 20 sn bol sabunlu su ya da alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenmeli.

Koruyuculuk sağlaması için maske doğru kullanılmalı

Etkin bir şekilde  maske kullanılmadığında koruyuculuk açısından maske takmak anlam ifade etmiyor. Covid-19 hastalığının bulaşma yolu damlacık enfeksiyonu olduğundan her zaman önceliğimiz maskeyi etkin kullanmak olmalıdır.

Maskenin etkili olabilmesi için nasıl kullanılması ve imha edilmesi gerektiği bilinmelidir. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken kuralları tekrar hatırlatmakta yarar var:

• Maske yüze yerleştirilmeden önce eller suyla ve sabunla ya da alkol içerikli el dezenfektanıyla temizlenmeli.

• Maske takılırken de, lastikli ip önce bir kulağa geçirilmesi sonra ikinci kulağa geçirilmeli ve burun üstüne gelen tel burun üstüne iyice yerleştirilmeli. Sonrasında çene altına doğru açılarak çene kısmını kavraması sağlanmalı.

• Çene altına indirmek ya da burnu açıkta bırakmak koruyuculuk açısından son derece sakıncalı olduğundan maskenin doğru takıldığından emin olunmalı.

• Maskeyi takılı kaldığı süre boyunca dış yüzüne kesinlikle dokunmamaya çok dikkat edilmeli. Eğer dokunulduysa eller mutlaka yıkanmalı ya da alkol bazlı el dezenfektanı kullanılarak temizlenmeli.

• Maskeler çıkarılarak cebe, çantaya konmamalı mümkünse ıslandığında değiştirilmelidir.

• Kullandıktan sonra bertaraf edilmesi de çok önemlidir. Maske dış yüzü içe gelecek şekilde katlanarak kapaklı çöp kabına atılmalı, eller yine 20 sn bol sabunlu suyla yıkanmalıdır.

• Maskelerin atıldığı çöp poşetleri başka bir poşete geçirilip ağzı bağlanmalı 72 saat sonra evsel atık olarak çöpe atılmalıdır.