• EN
KYS & İSG Politikası

KYS & İSG Politikası

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

· Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

 

· Bu doğrultuda çalışanlarımızın Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, Yönetim Sistemleri anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

 

· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

 

· Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

 

· İlgili tarafların Kalite ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

 

· Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde Yönetim Sistemlerine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

 

· Sektörümüzdeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,

 

· Yönetim sistemlerimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

                                                                          

Yayın Tarihi :01.06.2018/ Rev No.00 PO - 01