• EN
Kurumlara Özel Sağlık Hizmetleri Çözümleri

Kurumlara Özel Sağlık Hizmetleri Çözümleri

Euro-Line profesyonel hizmet sunumunu her türlü kurum ve kuruluşa farklı çözümlerle geniş yelpazede gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda gelebilecek taleplere bağlı olarak özel ve nitelikli sağlık personeli yanı sıra hekim veya konularında uzman kişileri kurumlarda sağlık personeli olarak konumlandırılabilmektedir.

 

Bu kişiler firmaların ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemlerde ya da tam zamanlı olarak yerinde sağlık hizmeti sunabilmektedir. Yaratılan bu esnek sağlık hizmeti sayesinde personel sıkıntısı yaşanılan dönemlerde firmalara verimli, etkin ve ekonomik çözümler sağlanabilmektedir. Bu noktada görevlendirilen Euro-Line ekibi hastalara ya da çalışanlara mesleki deneyimini en iyi şekilde aktardığı gibi Euro-Line’ın deneyimleri ve etik ilkeleri doğrultusunda son derece uyum içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

7 / 24 Telefonda Tıbbi Danışmanlık Hizmeti

 

Euro-Line Türkiye’nin değişik illerindeki kurum ve kuruluşlarda yardımcı sağlık personeli, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist gibi personel destek hizmetlerini aktif olarak sürdürmektedir. Bununla birlikte yine kurumlardan gelebilecek talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda telefonda psikolojik danışmanlık ve telefonda tıbbi danışmanlık (hastalıklar hakkında bilgi alma, acil sağlık hizmeti ihtiyacı durumlarıda yönlendirme, şikayetleriyle ilgili kişinin doğru tıbbi branşa yönlendirilmesi) hizmetleri de 7 gün ve 24 saat sunulabilmektedir.

 

Euro-Line müşterilerine diledikleri süre ve periyotlarda bu hizmeti verebildiği gibi, reviri olmayan firmalar için de talep edilen sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan sağlık odalarını da oluşturabilmektedir.

 

Yerinde sağlık taramaları

 

Mobil araçla ya da tıbbi ekiple gidilerek kurum içinde gerekli tıbbi altyapı oluşturularak işyerindeki periyodik muayeneler  ya da çalışanlar için risk oluşturabilecek sağlık konularıyla ilgili gerekti tüm tetkikler yapılabilmektedir. Bununla birlikte meme muayenesi, dermatoloji muayenesi, göz taraması gibi istenilen bir konuyla ilgili özel  hizmetler de organize edilebilmektedir.  Bu hizmet kurumsal hizmet kapsamında olabileceği gibi dönemsem projeler şeklinde de yapılabilmektedir.

 

Euro-Line kurumların ihtiyaçları doğrultusundan farklı çözümler sunabilmeyi önemli bir vizyon olarak görmekte ve bu doğrultuda da çalışmalarına devam etmektedir.