• EN
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri (OSGB)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri (OSGB)

 

Euro-Line Sağlık Hizmetleri, kurulduğu günden bu yana sektördeki vizyoner bakış açısıyla yeniliklere de öncülük etmektedir. OSGB'ler ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan yıllar önce geleceği görerek bu hizmetlerin gerekliliğini kurumlara anlatmaya ve birlikte çalıştığı kurumlarda gerekli önlemleri almaya başlamıştır. 2005 yılından bugüne günümüzün "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi" kavramına temel olacak biçimde sağlık destek hizmeti ve personel temini, kurum hekimi, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi temini hizmeti sunumu konularında çalışmalarını yürütmüştür.

 

Euro-Line, 2010 yılındaki mevzuat değişikliğinden sonra ise OSGB lisansı alarak “İlk Dost OSGB” markası adı altında iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermeye başlamıştır.

 

Halihazırda, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adana, Tekirdağ ve İzmir’ de Manisa’ da OSGB lisansı bulunan Euro-Line bu alandaki büyümesini Türkiye çapına yayarak sürdürmektedir. Euro-Line’ın bu hizmet kapsamında sunduğu hizmetler şöyle sıralanmaktadır:

 

İşyeri hekimliği hizmeti

İş güvenliği uzmanı hizmeti

İşyeri yardımcı sağlık personeli hizmeti

Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Risk analizi ve acil durum eylem planı hazırlanması

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Yangın eğitimleri

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması

 

Ayrıntılı bilgi için, www.ilkdost.com.tr