• EN
Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Ülkemizde sağlık hizmetleri sunumu her geçen gün çok daha yüksek sınırlara taşınmaktadır. Ancak hepimizin bildiği gibi kaliteli sağlık hizmeti sunumu kadar koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanabilmesi de son derece önem taşımaktadır. Toplumda bireyler açısından sağlık hizmetlerindeki bir diğer önemli nokta ise acil sağlık hizmetleridir. Sağlık hizmetlerinde her aşama son derece titizlik gerektirmekle birlikte, özellikle acil durumlar söz konusu olduğunda kaliteli, hızlı ve güvenilir acil yardım hizmeti sunumu çok büyük önem taşımaktadır.

 

Sektörün gelişmesiyle birlikte acil sağlık hizmetleri alandaki ihtiyaçların da her geçen gün arttığı ve çeşitlendiği düşüncesiyle hizmet vermeye başlayan Euro-Line Sağlık Hizmetleri, deneyimlerini profesyonel kadrosuyla  kişi ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda aktarmaktadır. Vizyoner bakış açısıyla hizmet yelpazesini sürekli genişleten Euro-Line’in farklı başlıklarda sunduğu hizmetler şöyle sıralanmaktadır.

 

Ambulans Hizmetleri

 

Acil durumlar göz önüne alındığında ilk müdahalenin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Üzerinde önemle durulduğu üzere, kaliteli sağlık hizmeti sunumunun en büyük tamamlayıcısı da doğru ve zamanında verilen acil sağlık hizmetidir.

 

Oluşacak acil durumlarda en kısa sürede ilk müdahalenin yapılması bunun yanında hastanın süratle ve güvenli olarak tedavi hizmetinin verileceği sağlık kurumuna nakli sağlık kuruluşunda uygulanacak ilk müdahale kadar önem taşımaktadır.

 

Bu doğrultuda acil sağlık hizmetlerinin ilk bileşeni olan ambulans hizmetleri de Euro-Line’ın kuruluşunun temelini oluşturmaktadır.

 

Euro-Line, acil yardım hizmetleri kapsamında, yapılacak ilk müdahalenin ardından  hastanın en kısa sürede donanımlı bir sağlık kurumuna nakledilmesini temel hedef olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından da belirlenmiş uluslararası standartlardaki ambulanslarıyla uzun yıllardır bu alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Euro-Line, hasta nakil ambulansları (HNA). acil yardım ambulansları (AYA), organizasyonlarda ambulans hizmetleri gibi ihtiyaç duyulan konularda deneyimli ekibiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

 

Ülkemizde acil durumların göz ardı edilemeyecek bir bölümünü iş kazaları oluşturmaktadır. Bu sonuç iş güvenliği ve çalışan sağlığının acil sağlık hizmetlerinin temel bir bileşeni haline gelmesine sebep olmaktadır.

 

Bu temel bileşen işyerlerinde de acil sağlık hizmetleri ile ilgili işyeri hekimliğinden, ortak sağlık ve güvenlik birimine kadar giden bir yalpazede kaliteli sağlık hizmetinin verilmesini önemli bir gereklilik haline  getirmektedir.

 

Tedavi hizmetinin verileceği sağlık kurumunda hastanın ilk müdahalesinin yapılmış olması, ideal ortamlarda naklinin gerçekleştirilmesi ve tedaviyi yapacak ekibe hasta hakkında en gerçekçi sağlık bilgilerinin sağlık kurumuna ulaşmadan önce verilmesi, sağlık kurumunda verilecek hizmetin kalitesi ve başarısını da artırmaktadır.

 

Sağlıkta değişen dinamikler işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını da sağlık hizmetlerinin ana başlıklarından biri haline getirmektedir. Bu konudaki yasal düzenlemeler ve sağlık sektörünün uyumu ve yeterlilikleri sağlık hizmetlerini daha kaliteli hale getirmektedir.

 

Euro-Line kuruluşundan bu yana iş sağlığı alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerle birlikte OSGB lisansı alarak, bünyesinde kurduğu “İlk Dost OSGB” markasıyla iş güvenliği hizmetini profesyonel olarak sürdürmektedir.

 

Danışmanlık Hizmetleri

 

Euro-Line Sağlık Hizmetleri, gerek sağlık kurumları, gerekse sigorta şirketlerine yönelik geçmişe dayanan deneyimleri sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu vizyoner çözümleriyle farklılığını ortaya koymaktadır.

Euro-Line’ın  sağlık kurumlarına yönelik çözümleri; yönetim danışmanlığı, yeni  iş alanı uygulamaları, kontrat yönetimi ve iş geliştirme uygulamaları başlıklarında toplanmaktadır.

Sigorta şirketlerine yönelik çözümler ise; anlaşmalı kurum ağı oluşturulması, provizyon ve tazminat işlemlerinin yürütülmesi, tıbbi ekspertiz hizmetlerinin yönetilmesi, hastalık yönetimi hizmetlerinin verilmesi, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu başlıklarında sunulmaktadır.

 

Kurumlara Özel Sağlık Hizmetleri Çözümleri

 

Euro-Line  kurumlardan ya da kendi müşterilerinin sağlık hizmeti konusundaki taleplerine uygun çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda gelebilecek taleplere bağlı olarak özel ve nitelikli sağlık personeli yanı sıra hekim veya konularında uzman kişileri geçici olarak kurumlarda  konumlandırılabilmektedir.