• EN
Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Euro-Line Sağlık Hizmetleri, çalışmalarına başladığı günden buyana dönemsel projeler çerçevesinde sigorta ve sağlık kurumlarına danışmanlık hizmeti sunmuş ve sunmaya devam etmektedir.  Gerek sağlık kurumları, gerekse sigorta şirketlerine yönelik geçmişe dayanan deneyimleri sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler sunulabilmektedir. Euro-Line’ın sunduğu hizmetler şu başlıklar altında sıralanmaktadır.

 

Sağlık Kurumlarına Yönelik Çözümler

 

 • Yönetim danışmanlığı
   

Bu hizmet kapsamında kurum içi yapının sağlıklı işlemesini sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmektedir. Yönetim danışmanlığı hizmeti talebinde bulunan kurumlar öncelikle ayrıntılı bir değerlendirilmeden geçirilmektedir. Kurum incelenmesi ve analizinin ardından yönetimsel ve organizasyonel alanlardaki eksik ve gereklilikler ortaya konarak çözüm önerileri getirilmektedir.
 

 • Yeni  iş alanı uygulamaları
   

Sağlık kurumlarındaki yoğun bakım, acil servis gibi özellikli alanların finansal karlılık açısından kuruma katkı sağlayacak şekilde yeniden kurgulanmasını kapsayan çalışmalardır.  Euro-Line’ın profesyonel ekipleri tarafından bu hedefe yönelik gerekli analizler yapılarak kurumun dinamiklerine uygun ve ilgili mevzuatlar kapsamında projeler oluşturulmaktadır. Hizmeti satın alacak kurumlar tarafından onaylanan projeler hayata geçirilmektedir.
 

 • Kontrat yönetimi ve iş geliştirme uygulamaları
   

Hastanelerin özel sağlık sigorta şirketleri, banka emekli sandıkları gibi ödeyici kurumlarla sözleşmelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bu hizmet, sağlık kurumunun kuruluş aşamasından itibaren verilebileceği gibi hizmet sunumu devam ettiği sırada da alınabilmektedir. Kontrat yönetimi ve iş geliştirme uygulamalarıyla kuruluşların sözleşmelerinin güncel, sektörün dinamiklerine uygun hale getirilmesi ve bu kapsamda verimliliği artırıcı çözümlerin yer aldığı projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
 

 Sigorta Şirketlerine Yönelik Çözümler
 

 • Anlaşmalı kurum ağı oluşturulması
   

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik bölgesel ya da ülke genelinde sigortalılarının kullanabileceği ya da kullanma ihtimali olan sağlık kurumlarıyla anlaşmaların yapılmasını ya da HMO gibi kişi başı sabit ödeme modelli özel anlaşmalı kurum ağlarının oluşturulmasını kapsamaktadır.
 

 • Provizyon ve tazminat işlemlerinin yürütülmesi
   

Sigortalıların hizmet alabilmesi için sigorta şirketi ya da Euro-Line çağrı merkezi içinde görev alan hekim ya da yardımcı sağlık personelinden oluşan ekipler görev yapmaktadır. Bu ekipler, sigortalıların tıbbi dosyalarının değerlendirerek sağlık tazminatlarının ödenmesi için doğru kararların verilmesini sağlamaktadır.
 

 • Tıbbi ekspertiz hizmetlerinin yönetilmesi
   

Bu hizmet iki farklı şekilde sunulmaktadır. İlkinde, hasta tedavi gördüğü kurumda Euro-Line hekimleri tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaret kapsamında kimlik doğrulamasının ardından gerçekleştirilen tedavilerin hastaya uygunluğunun değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 

İkinci hizmet ise, hasta dosyalarının Euro-Line tarafından oluşturulan uzman akademisyenler ağı içerisindeki profesyoneller tarafından teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygunluğunun doğrulanmasıdır.
 

 • Hastalık yönetimi hizmetlerinin verilmesi
   

 • Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu

Bu hizmet kapsamında sigorta şirketleri adına grup sigortalısı olan kurumların içerisinde işyeri hekimi (birinci basamak hekimi) sevk zinciri uygulaması hayata geçirilmektedir. Bu sayede grupların hasar pirim oranları düşürülmesi sağlanmaktadır.